PINB OSTRÓDA

[Rozmiar: 8945 bajtów]
Strona główna
Zadania PINB
Proces budowlany
Akty prawne
Adresy
Druki
Pracownicy
Komunikaty
biuletyn informacji publicznej


Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

Sekretariat
tel/fax (89) 642-98-09
email: inspektorat@pinb.ostroda.pl

Zespół inspekcyjno-kontrolny
tel. (89) 642-98-68

Interesanci przyjmowani są w dniach:
pon.: 8:00-16:00
wt. - pt.: 7:00-15:00

Skargi i wnioski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 12.00-15.30
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie godziny spotkania pod numerem telefonu
(89) 642-98-09

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie - skargi przyjmowane są w Sekretariacie (pok. nr 432) w dniach: poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00; wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do 15:00


Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Ostrdzie

                                
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz. 1114 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.
 
Adres skrytki: /PINB_w_Ostrodzie/SkrytkaESP
 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy go  wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym .
 
Do formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy formaty załączników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113 z późn. zm.).
 
System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3,5 MB.
 
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia jest równoznaczne z przyjęciem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie  przesłanego wniosku elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia zostanie automatycznie wygenerowane jako załącznik do wysłanego przez Państwa formularza i dołączone zostanie do wytworzonej przez Państwa sprawy.
 Komunikat
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lipiec 2017

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do organizatorów imprez masowych na terenie powiatu ostródzkiegoAPEL
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO MARIANA PODZIEWSKIEGO

Czad nie musi zabijać!

Komunikat
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 12.05.2016

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Komunikat
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 19.04.2016

Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Komunikat
Powitowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego

Komunikat
Powitowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie skierowany do właścicieli i zarządców placów zabaw


 
projekt i wykonanie: Daniel Ruciński